Garanti

DentEuropa 2014-07-23 03:03:24

GARANTÄ° KAPSAMLARI

a) Ä°mplantlar yerleÅŸtirildikten sonra ilk 14 gün içinde alkol, sigara ve tütün ürünleri kesinlikle tüketilmeyecektir.

b) Ä°mplantların kaynaÅŸması süresince (3-6 ay) , çorba, patates püresi, yoÄŸurt, süt, meyve suyu, mikserde öğütülerek hazırlanmış yemekler ve benzeri sıvı ve çok yumuÅŸak gıdalar ile beslenilecektir.

c) YerleÅŸtirilen implant bölgesinin baskı ve darbelerden çok iyi korunması saÄŸlanacaktır. Dilin implant bölgesine özellikle implant kapağına herhangi bir ÅŸekilde baskı yapmamasına özen gösterilecektir. Ä°mplant kapaklarının, baskıya sebebiyet vermemesi açısından, fırçalanmaması gerekmektedir.

d) Ağız gargaraları Ä°mplant yerleÅŸtirildikten 14 gün sonra akÅŸamları 1 dakika gargara yapılacak ÅŸekilde kullanılamaya baÅŸlanacaktır. Ä°lk 14 gün sadece su ile gargara yapılacaktır.

e) Ä°mplant yerleÅŸtirilmesi sonrası yazılan  ilaçların (antibiyotik, aÄŸrı kesici vb.) tamamı zamanında, aÄŸrı olmasa bile ve önerildiÄŸi ÅŸekilde bitene kadar kullanılacaktır.

f) YaÅŸanması muhtemel herhangi bir problemde, hemen DentEuropa Ağız ve DiÅŸ SaÄŸlığı PolikliniÄŸi aranıp durum bildirilecek ve önerilecek talimatlar çerçevesinde hareket edilecektir. DentEuropa ve DiÅŸ SaÄŸlığı PolikliniÄŸinin yazılı izni olmadan baÅŸka bir yerde, baÅŸka bir diÅŸhekimi tarafından, yerleÅŸtirilen implantlara veya
köprü ve protezlere müdahalede bulunulması halinde tedavi, garanti kapsamından çıkar.

g) Bazı özel durumlarda, kaynaÅŸma aÅŸamasında (3-6 ay) hastaya geçici diÅŸ takılamayacağı bildirilmektedir. Bu gibi geçici diÅŸin yapılamayacağı durumlarda, baÅŸka bir yerde geçici diÅŸ taktırılması implantların garanti kapsamından çıkmasına sebep olur.

h) YerleÅŸtirilen implantlar 10 yıl garantili olup, ÅŸu koÅŸullarda garanti verilmemektedir:
- Önerilen günlük 6 dakikalık diş fırçalama ve 1 dakikalık ağız gargarasından oluşan ağız hijyen bakımının yapılmaması,
- Her yıl düzenli olarak diş taşı temizliği yaptırılmaması ve yaptırıldığına dair doktor kaşesinin vurdurulmaması,
- Sistemik bir rahatsızlığın varlığında veya sonradan ortaya çıkan bazı hastalıklarda: Osteoporoz (Kemik kaybı) , diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek doz  radyasyon tedavisi, psikiyatrik tedavi görenler,
hipertansiyon, hematolojik kan hastalıkları gibi,
- Trafik ve benzeri kazalar sonucunda oluÅŸan hasarlarda,
- Tedavi sonrasında, genetik, stres, hamilelik dolayısıyla ya da ağız  hijyen bozukluÄŸuna baÄŸlı geliÅŸen diÅŸeti çekilmelerinde,
- Gece uykuda ( bazen gündüzleri de) diş sıkması olan hastaların, gece plağı kullanmamasına bağlı gelişen sorunlarda

i) Ä°mplant üstüne yapıştırılan kuron ve köprü protezler, herhangi bir nedenle yapışkanının atması sonucu çıktığı takdirde bulunduÄŸunuz yerde herhangi bir diÅŸ doktoruna kolayca yapıştırtabilirsiniz.

j) Ä°mplant yerleÅŸtirildikten sonra ilk yıl 1-1,5 mm civarında diÅŸeti çekilmesi normal kabul edilmektedir. Daha sonraki 10 yıl içinde ağız hijyen kurallarına iyi uyulduÄŸu takdirde yine 1-1,5 mm diÅŸ eti çekilmesi gözlenmektedir.

k) Her bünyede, 4 çeÅŸit çene kemik yapısından biri vardır.(Tip I-II-III-IV). Genelde, implant kayıpları en çok tip IV ve tip III kemik yapısında meydana gelir. Bilimsel olarak, implant kayıplarının %5 seviyesinde olması normal olarak kabul edilmektedir.

l) Operasyon (implantların yerleÅŸtirilmesi) sonrasında kesinlikle dinlenmek gerektiÄŸinden araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

m) Tedavi sonrası yaşanacak muhtemel bir problemde garantili çözüm sadece DentEuropa İstanbul Kliniğini kapsamaktadır. Bu durumda hasta uçak biletini kendisi alacak ve en fazla 2 günlük Hotel masrafı DentEuropa tarafından karşılanacaktır.
Bununla beraber DentEuropa hastamızın yaşadığı sorunu , durumuna göre Avrupadaki Partner Diş Kliniklerinde çözmeye çalışacaktır. Bu durumda Partner Diş Kliniği tedavi bedelinin sigorta tarafından karşılanan kısmına ilaveten, hastamızdan ek bir ücret taleb etme hakkına sahiptir. Porselen kırılmaları kesinlikle DentEuropa İstanbul Kliniğinde düzeltilebilinir.

 

DentEuropa 2014-07-23 03:03:24